Ga naar de inhoud
Zorgverzekering

Zorgverzekering 2020

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht er een te hebben: een zorgverzekering. De zorgverzekering 2020, ook wel ziektekostenverzekering genoemd, is de verzekering die je afsluit om eventuele kosten van noodzakelijke medische behandelingen, medische hulpmiddelen of andere medische voorzieningen in 2020 te dekken. Maar wat valt er nou wel of niet onder de zorgverzekering 2020? En wat is het verschil tussen een basisverzekering en een aanvullende verzekering? En bij welke maatschappij kan je je het beste in 2020 laten verzekeren? Op deze vragen proberen we op deze website antwoord te geven.

Basisverzekering

Als je zegt dat het voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht is om een zorgverzekering voor 2020 af te sluiten, dan bedoel je daarmee de basisverzekering. Het basispakket van de zorgverzekering 2020 dekt alleen de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, maar ook de apotheek en het ziekenhuis. Wat er precies in dit pakket zit wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. De inhoud van de basisverzekering is dan ook voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Acceptatieplicht

Alle verzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen die in Nederland woont en/of werkt die zich aanmeldt voor een basisverzekering te accepteren. Op deze manier wordt voorkomen dat risicogroepen, zoals chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, et cetera, geen zorgverzekering kunnen krijgen. Ook is niet toegestaan om aan bovengenoemde risicogroepen een hogere premie te vragen. Zorgverzekeraars worden voor dit risico gecompenseerd door de overheid. Het bedrag voor deze zogenaamde risicoverevening wordt berekend door het Zorginstituut Nederland.

Eigen risico zorgverzekering 2020

Sinds 2008 geldt voor alle volwassenen een eigen risicoregeling. Deze regeling houdt in dat het eerste deel van de kosten voor noodzakelijke medische zorg voor de rekening van de patiënt zelf zijn. Volgens verzekeraars is het idee achter deze eigen risicoregeling dat patiënten zorgvuldiger met zichzelf om zullen gaan en niet meer voor elk wissewasje naar de huisarts gaan. Een leuke bijkomstigheid voor de verzekeringsmaatschappijen is dat ze ten eerste minder hoeven uit te keren en ten tweede dat ze geen kleine bedragen, welke hoge administratieve kosten met zich mee brengen, hoeven uit te keren. Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2019 was het bedrag van het verplichte eigen risico 385 euro, en dit zal in 2020 waarschijnlijk zo blijven..

Basispakket zorgverzekering 2020: ongeveer gelijke inhoud, ongelijke prijs

Dat de inhoud van de basis van de zorgverzekering 2020 vaststaat, wil echter niet zeggen dat de prijs hiervan ook vaststaat. Ten eerste is de basisverzekering 2020 voor kinderen onder de 18 jaar altijd gratis. Voor volwassenen berekenen verschillende zorgverzekeraars verschillende premies voor de basisverzekering. Aan de goedkopere zorgverzekeringen zitten over het algemeen echter wel bepaalde voorwaarden verbonden. Zo kan het voorkomen dat je een lagere premie voor het basispakket van de zorgverzekering betaalt, op voorwaarde dat je (vrijwillig) eigen risico een stuk hoger wordt. Ook adverteren zorgverzekeraars soms met lagere premies, waar bij nader inzien dan sprake is van een bepaalde kortingsregeling, die niet voor iedereen van toepassing is. Verder komt het voor dat je een lagere premie betaalt bij verzekeringsmaatschappijen die je beperken in de keuze van je ziekenhuis. Mocht je dus wel tegen medische problemen aanlopen, dan kan het zijn dat je slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen behandeld kan worden, omdat je anders niet verzekerd bent. Als deze ziekenhuizen zich op grote afstand van jouw woonplaats bevinden, dan is dat natuurlijk erg vervelend. Verder stellen bepaalde zorgverzekeraars bij een lagere premie voor het basispakket de voorwaarde dat je je herhaalrecepten bij een bepaalde (internet)apotheek bestelt. Wat ook gebeurt is dat zorgverzekeraars korting geven op je zorgverzekering 2020 als je deze via een bepaalde tussenpersoon of website afsluit.

Daarom is het enorm belangrijk om de zorgverzekering 2020 te vergelijken!