Ga naar de inhoud

Ziektekostenverzekering

Ziektekosten

Waar ben je tegen verzekerd?

Als je zwanger bent is het verstandig om goed naar je ziektekostenverzekering te kijken. Een zwangerschap, bevalling en kraamperiode brengen natuurlijk extra zorgkosten met zich mee. Sommige van deze kosten worden vergoed door de basisverzekering. Voor andere kosten moet je een eigen bijdrage betalen. Het is dus verstandig om goed te kijken naar je huidige zorgverzekeringspakket en tijdig te beslissen of je je eventueel aanvullend wilt verzekeren.

De basisverzekering

In Nederland ben je wettelijk verplicht een basispakket van de zorgverzekering te hebben. Het basispakket geeft recht op medische zorg rond de bevalling. Voor sommige kosten geldt echter een eigen bijdrage en andere kosten komen zelfs volledig voor eigen rekening. Niet alle kosten vallen bovendien onder het eigen risico van je basisverzekering. Het is dus belangrijk om je hier vóóraf goed over te (laten) informeren.

Verloskundige hulp en kraamzorg

De verloskundige hulp bestaat onder andere uit de consulten tijdens je zwangerschap en de kosten van een verloskundige of gynaecoloog tijdens de bevalling. De kraamverzorgster en de verloskundige worden vergoed door de basisverzekering. Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis moet bevallen, dan vergoedt de basisverzekering ook deze kosten. Voor verloskundige zorg en kraamzorg geldt geen eigen risico.

Is er geen medische noodzaak, maar beval je toch liever in het ziekenhuis (of in een kraamhotel)? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage (€ 316,87 in 2015). Wat ook niet onder de basisverzekering valt is de eigen bijdrage voor kraamzorg (€ 4,15 per uur). Het is mogelijk om deze eigen bijdragen (deels) aanvullend te verzekeren.

Echo’s en andere onderzoeken tijdens je zwangerschap

Alle echo’s die worden voorgeschreven door je verloskundige, gynaecoloog of huisarts worden vergoed door de basisverzekering. In de meeste gevallen gaat dit om de termijnecho (ook wel 12-wekenecho genoemd) en de 20-wekenecho. Als er een combinatietest is gedaan en er blijkt een verhoog risico op een chromosoomafwijking, dan kom je in aanmerking voor een vergoeding voor een vervolgonderzoek. Voor de 20-wekenecho of prenataal onderzoek voor vrouwen ouder dan 36 jaar betaal je geen eigen risico. Bij vervolgonderzoek op medische indicatie vergoedt de basisverzekering de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Het gevolg voor het eigen risico kan per zorgverzekeraar verschillen.

Het verplicht eigen risico

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen, net als de huisarts, niet onder het eigen risico van € 375 per jaar. Het eigen risico geldt wel voor andere kosten rondom de zwangerschap, zoals extra geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en het gebruik van een ambulance om je naar het ziekenhuis te vervoeren. Ook voor kosten rondom hulp bij zwanger worden, zoals IVF-behandelingen, is het eigen risico van toepassing.

Aanvullende verzekering

Bovenop de basisverzekering kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Dit kan verstandig zijn als je hoge ziektekosten hebt of verwacht. Je kunt je aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage voor kraamzorg en de eigen bijdragen voor bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Een aanvullende verzekering kan daarnaast de kosten dekken voor een zwangerschapscursus, een kraampakket, aanvullende kraamzorg, hulp bij borstvoeding en fysiotherapie bij bekkenproblemen.

Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten. Het loont de moeite om goed te kijken naar wat je werkelijk nodig denkt te hebben. In sommige gevallen is het goedkoper om geen aanvullende verzekering af te sluiten maar wat geld achter de hand te houden voor tegenvallende uitgaven.

Experienced

Onze ervaring kan jou helpen met je zwangerschap

Professional

Professioneel advies van ons aan jou

Motivated

100% gemotiveerd om jou te helpen

Workshop

Bekijk onze agenda voor de eerst volgende lessen

5/5
Met dank aan de lessen heb ik de 9 maanden kunnen volmaken
Alberta Z.