Ga naar de inhoud

Eigen Risico

Eigen risico

Rondom je zwangerschap en je bevalling krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Je wordt begeleid door je huisarts, een verloskundige en na je bevalling krijg je kraamzorg. Veel ouders komen daarnaast ook nog bij gynaecologen en kinderartsen. Wil jij weten welke kosten vergoed worden en welke kosten onder je eigen risico vallen? Je leest het hier.

Welke kosten van je zwangerschap en je bevalling worden vergoed als je een basisverzekering hebt?


Het grootste deel van de zorgkosten rondom je zwangerschap en je bevalling worden vergoed, ook als je alleen een basisverzekering hebt. De onderstaande zaken worden volledig vergoed:
• De begeleiding tijdens je zwangerschap. Meestal zijn dit consulten bij je verloskundige.
• De verloskundige hulptijdens je bevalling . Hieronder vallen ook de kosten van een gynaecoloog.
• De zwangerschapecho’s. Iedere vrouw krijgt tijdens haar zwangerschap minimaal twee echo’s: één bij 12 weken en één bij 20 weken zwangerschap. Als er extra echo’s nodig zijn, worden deze ook vergoed.
• De NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt vanaf 2015 volledig vergoed. Met de NIPT wordt tijdens de zwangerschap getest of je kindje het Downsyndroom heeft. Let op: deze test wordt alleen vergoed na een positieve combinatietest.
• Eventueel ziekenhuisverblijf. Deze kosten worden alleen vergoed als er een medische noodzaak is. Wil je in het ziekenhuis bevallen zonder dat hier een medische noodzaak voor is? Dan betaal je een eigen bijdrage.
• De kraamzorg wordt gedeeltelijk vergoed. Het is wettelijk bepaald dat je voor kraamzorg een eigen bijdrage betaald van €4,15 per uur.

Eigen risico en eigen bijdrage


Bij iedere basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico bedrag. Je betaalt zelf voor zorg tot dit eigen risico bedrag is bereikt, daarna worden de kosten vergoed voor je verzekeraar. De kosten van je zwangerschap en bevalling vormen echter een van de weinige uitzonderingen hierop. Deze kosten vallen niet onder je eigen risico en worden dus altijd vergoed door je verzekering.

Let op: eigen risico is iets anders dan eigen bijdrage. Dit zijn twee aparte bedragen. Het bedrag dat je als eigen bijdrage betaalt, bijvoorbeeld voor kraamzorg, telt dus niet mee bij je eigen risico.

Welke kosten worden nog meer vergoed als je een aanvullende zorgverzekering hebt?


De meeste kosten worden al vergoed door de basisverzekering. Er zijn echter ook kosten die alleen vergoed worden als je een aanvullende zorgverzekering hebt.
• IVF behandelingen. Tegenwoordig worden IVF behandelingen niet meer zomaar vergoed als je alleen een basisverzekering hebt. Sommige verzekeraars dekken deze kosten echter wel als je aanvullend verzekerd bent.
• Prenatale screening. Wil jij je ongeboren kindje laten testen op aangeboren afwijkingen? In sommige gevallen worden extra prenatale testen gedekt door de aanvullende verzekering.
• Zwangerschapscursus. Bij een aantal aanvullende verzekeringen worden de kosten voor een zwangerschapscursus vergoed. Vaak geldt er een maximum bedrag per zwangerschap.
• De eigen bijdrage voor kraamzorg. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage voor de kraamzorg voor je.
• De kosten voor extra kraamzorg. Heb je behoefte aan meer kraamzorg? Sommige aanvullende verzekeringen dekken de kosten hiervoor.
• Een kraampakket. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je door je zorgverzekeraar een kraampakket, met daarin onder andere een matrasbeschermer, kraamverbanden en een navelklemmetje, thuisgestuurd.

Wanneer is het verstandig om voor een aanvullende verzekering te kiezen?


Voor het grootste deel van de zorg rondom je zwangerschap en bevalling is een basisverzekering voldoende. Als één of meerdere van de volgende punten op jou van toepassing zijn, kan het handig zijn om voor een aanvullende zorgverzekering te kiezen:
• Je wilt IVF behandelingen.
• Je wilt in het ziekenhuis bevallen, ook wanneer daar geen medische noodzaak voor is.
• Je wilt geen eigen bijdrage voor de kraamzorg betalen.
• Je wilt meer kraamzorg dan standaard toegewezen wordt.
• Je wilt dat je zwangerschapscursus (deels) vergoed wordt.
• Je wilt een kraampakket thuisgestuurd krijgen.

Experienced

Onze ervaring kan jou helpen met je zwangerschap

Professional

Professioneel advies van ons aan jou

Motivated

100% gemotiveerd om jou te helpen

Workshop

Bekijk onze agenda voor de eerst volgende lessen

5/5
Met dank aan de lessen heb ik de 9 maanden kunnen volmaken
Alberta Z.