Ga naar de inhoud

De rol van de bedrijfsarts bij zwangerschap

Werken tijdens een zwangerschap kan voor sommige werkneemsters te zwaar zijn. Om deze reden kan er veel ziekteverzuim optreden. Dit kan voorkomen worden wanneer zwangere werkneemsters begeleid worden door de bedrijfsarts. Daarom zijn er richtlijnen voor het begeleiden van zwangere medewerksters  zodat het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die zich richt op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Bedrijfsartsen spelen ook een preventieve  rol tijdens de zwangerschap en soms ook als een werkneemster na de bevalling nog niet kan werken.

Wat zijn de rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

Een zwangere medewerkster heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitkering kan aan de werkgever worden uitbetaald, die het op zijn beurt uitbetaald aan de zwangere medewerker. Er kan ook voor worden gekozen om de uitkering te laten uitbetalen door het UWV. De uitkering is 100% van het dagloon en gaat in op de dag dat de medewerkster met verlof gaat. Het verlof gaat tussen de 34ste en de 36ste week van de zwangerschap in. De werkgever moet hiervoor een WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze moet 2 a 4 weken voordat het verlof in gaat worden aangevraagd. 

Ziek na de bevalling

Het kan zijn dat de werkneemster na de bevalling niet zo spoedig herstelt als verwacht en daarom na het verlof niet kan werken. In de laatste weken van het verlof moet de werkgever daarom contact met de werkneemster opnemen om te vragen hoe het met haar gaat. Blijkt dat de medewerkster na haar verlof nog niet gelijk aan het werk kan dan moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts geeft dan advies over de situatie. Is de werkgever het niet eens met advies dan kan deze een onafhankelijke bedrijfsarts inschakelen.

Preventief consult tijdens de zwangerschap

Als er sprake is van klachten of complicaties tijdens de zwangerschap of na het bevallingsverlof kan een preventief consult er voor zorgen dat er minder ziekteverzuim optreedt. De bedrijfsarts kan zorgen voor aanpassingen zoals een verlichting van de taken, vermindering van de uren of vervangend werk. Zo kan ziekteverzuim tijdens de zwangerschap of het bevallingsverlof worden voorkomen. 

Wat doet een bedrijfsarts nog meer?

Een bedrijfsarts heeft naast een preventieve rol ook een adviserende rol. Daarbij is hij onafhankelijk. Hij adviseert zowel de medewerkster als de werkgever. Uit gesprekken met de medewerkster komt een advies naar voren. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de adviezen opvolgt. Bedrijfsartsen zijn schaars, maar worden veel gevraagd. Ben je dus op zoek naar een baan als bedrijfsarts dan liggen er veel kansen. Op dit moment staan er veel bedrijfsarts vacatures open. Neem eens een kijkje op Co2work.nl een specialist in het bemiddelen tussen bedrijfsartsen en opdrachtgevers.